آندوسکوپ شوی


آندوسکوپ شوی
  • دارای نمایشگر
  • دارای درب اتوماتیک
  • دارای چاپگر
  • دارای مخزن شستشو و ضدعفونی
  • دارای فیلتر آب (0.2 میکرون)
  • دارای تست نشتی دیجیتال